Photo by Nathan Guerrero
2 1 Arctia villica ssp.angelica (Boisduval, 1829)
Lucas Gutierrez Jiménez
Photo by Nathan Guerrero
2 Libelloides longicornis
Lucas Gutierrez Jiménez
Photo by Nathan Guerrero
1 5 Parageron incisus sobre Convolvulus
Lucas Gutierrez Jiménez
Photo by Nathan Guerrero
2 6 Arctia villica ssp.angelica (Boisduval, 1829)
Lucas Gutierrez Jiménez
Photo by Nathan Guerrero
3 CORACERO
José Biedma López
Photo by Nathan Guerrero
2 2 Libelloides longicornis en el Sulayr
Lucas Gutierrez Jiménez
Photo by Nathan Guerrero
2 4 Orthetrum caerulescens ( hembra)
Lucas Gutierrez Jiménez
Photo by Nathan Guerrero
2 2 Argiope lobata hembra
Lucas Gutierrez Jiménez
Photo by Nathan Guerrero
1 1 Melitaea partheonides
Lucas Gutierrez Jiménez
Photo by Nathan Guerrero
1 2 LOBA
José Biedma López
Photo by Nathan Guerrero
2 2 MARIQUITA
José Biedma López
Photo by Nathan Guerrero
2 3 DESTIERRO
José Biedma López
Photo by Nathan Guerrero
2 6 Araña napoleón ( Synema globosum) sobre Lirio( Iris xiphium)
Lucas Gutierrez Jiménez
Photo by Nathan Guerrero
2 4 Dasyscolia ciliata y Ophrys speculum (Polinización por engaño sexual)
Lucas Gutierrez Jiménez
Photo by Nathan Guerrero
2 4 Polyommatus celina (Icaro moro)
Lucas Gutierrez Jiménez
Photo by Nathan Guerrero
3 6 Podalirio
Luis Montalbán Pozas
Photo by Nathan Guerrero
2 7 Macaón
Luis Montalbán Pozas
Photo by Nathan Guerrero
4 3 Luz de otoño
Norma Betty Lago
Siguiente