Photo by Nathan Guerrero
2 6 Arctia villica ssp.angelica (Boisduval, 1829)
Lucas Gutierrez Jiménez
Photo by Nathan Guerrero
5 15 Maluro aliblanco (White-winged Fairy-wren)
Salvador Solé Soriano
Photo by Nathan Guerrero
2 6 Surucuá común
Norma Betty Lago
Photo by Nathan Guerrero
3 4 Bajo el Quejigo de Alhama.
Lucas Gutierrez Jiménez
Photo by Nathan Guerrero
3 6 Creciendo juntas
Norma Betty Lago
Photo by Nathan Guerrero
4 8 Linaria pedunculata (L.) Chaz.
Lucas Gutierrez Jiménez
Photo by Nathan Guerrero
6 13 Artamo cejiblanco (White-browed Woodswallow)
Salvador Solé Soriano
Photo by Nathan Guerrero
2 3 RAMILLETE
José Biedma López
Photo by Nathan Guerrero
1 6 Flor de almendro.
Paco lopez Requena
Photo by Nathan Guerrero
4 11 Cristales de hielo nocturno
Salvador Solé Soriano
Photo by Nathan Guerrero
4 10 Crucibulum laeve (Bird's Nest Fungus)
Lucas Gutierrez Jiménez
Photo by Nathan Guerrero
2 5 Muerte en el nido.
Luis Montalbán Pozas
Photo by Nathan Guerrero
3 8 Garcillas en el tarajal
Lucas Gutierrez Jiménez
Photo by Nathan Guerrero
4 4 CAPÍTULO DECEMBRINO
José Biedma López
Photo by Nathan Guerrero
2 2 HIERBA PINCEL
José Biedma López
Photo by Nathan Guerrero
3 3 Silbador rufo (Rufous Whistler)
Salvador Solé Soriano
Photo by Nathan Guerrero
3 9 El zen del cardo
Salvador Solé Soriano
Photo by Nathan Guerrero
3 9 Tilopo soberbio oriental (Eastern Superb Fruit-dove)
Salvador Solé Soriano
Siguiente