Photo by Nathan Guerrero
4 5 Trogón tocororo (Cuban Trogon)
Salvador Solé Soriano
Photo by Nathan Guerrero
5 5 Mascarita común (Common Yellowthroath)
Salvador Solé Soriano
Photo by Nathan Guerrero
7 8 Barrancolí cubano (Cuban Tody)
Salvador Solé Soriano
Siguiente